(V:\Julkaisumateriaali\Villa Mecklin\arkkitehtilehti\p3443